HEJ & VÄLKOMMEN

Gutegymnasiet är en fristående gymnasieskola på Gotland.
Vi jobbar med blockläsning och många lärare.