,

Se elever jobba med skapargympa

Hur enkelt är det att måla ett konstverk genom instruktioner från någon annan? Och hur lika kan man komma originalet? Testa och se själv. 

I den här övningen sitter eleverna mittemot varandra. Den ena tittar på ett konstverk och den andra målar efterhand som instruktionerna kommer – det kan vara färger. kompositioner, stil osv.

Varje elev fick 30 minuter på sig att måla. En konsekvens av den här övningen – man utvecklar sitt eget sätt att se och tolka konst – ordförrådet växer och analyser kan bli mer omfattande.

Konstverken som eleverna använt i den här övningen har de hittat i Nationalmuseums bildarkiv. Veckan efter lovet ska de besöka museet och se målningarna live.