NOVA SILVERRÄV

Det jag alltid fokuserat på mest i mina arbeten är att jag vill visa en känsla, fånga ett ögonblick av något och förstärka det jag ser. Jag har alltid varit förtjust i detaljer, de är min starka sida att vända mig till detaljerna när ett arbete verkar tråkigt. Jag har också dolda saker i mina målningar och skulpturer som man bara kan se om man är skarpögd. Välkommen och titta på min konst!