,

MiniMaria föreläser om tecken på droganvändande

Går det att se om någon har börjat använda droger? Hur påverkar droger personers humör och rutiner? På tisdagen höll personal från MiniMaria en föreläsning på Gutegymnasiet om ungdomar och droganvändande.

– Vi gick igenom saker som man kan vara uppmärksam på. Lite olika tecken som talar för att någon använder droger, säger Emmy Karlsson, sjuksköterska på MiniMaria.

Mötet syftar även till att inleda ett samarbete mellan Gutegymnasiet och MiniMaria.

På bilden: Emma Hoffman, Åsa Nygren och Emmy Karlsson.