När är själva mösspåtagningsceremonin? Vad är det för meny på studenten och vad är det egentligen för regler som gäller på studentvagnen?

Det är mycket som händer kring studenten – mycket att hålla reda på. För att du inte ska missa något har Linnea Andersson i SA12 satt samman ett studenthäfte för firandet 2015.

Detta häfte kan du se i pdf-format och sedan ladda ner och skriva ut.

Hoppas du kommer!

PUNKTER DU SER I HÄFTET:

  • Mösspåtagningsceremoni och meny
  • Studentkortege och tider
  • Balmenyn
  • Regler kring studentkortege och studentflak