,

Uppdaterad information om Coronaviruset 17/3 – Distansundervisning

Vid dagens pressträff med Stefan Lövén kom rekommendationen att all undervisning på gymnasiet ska ske på distans. Vi kommer naturligtvis att följa denna rekommendation och redan från onsdagen den 18 mars sker all undervisning på distans.

Det innebär att eleverna får uppgifter till respektive lektion på SchoolSoft som de sedan ska lämna in under lektionspasset. Lämnas inte uppgiften in, får man som elev ingen närvaro. Alla lärare finns anträffbara via mail och Schoolsoft under tiden.

Är man sjuk och inte kan göra uppgifterna på lektionen ska sjukanmälan ske som vanligt i Schoolsoft.

Hur länge vi kommer att ha distansundervisning kan vi i dagsläget inte svara på, men vi återkommer med information så snart vi vet mer.

Önskas kontakt med skolan finns följande personer tillgängliga via telefon.

KONTAKT

VD – Jerry Engström: 0498–651168
Rektor – Therese Ljungman: 0498–651176
SYV Gymnasiet Jesper Hedlund: 0498–232213
Speciallärare Eva Kloth: 0498-23 22 03
Kurator Carolina Reinhag: 0498–651164
Skolsköterska Olivia Pettersson: 0498–651173