,

Angående insändaren i GA

I en insändare publicerad i GA i fredags och undertecknad “Tveksam Förälder” kritiseras Gutegymnasiet för att vi har flyttat två välutbildade lärare till den nya SPRINT-klassen (Språkintroduktions klass).

Personen som skriver insändare påpekar att Gutegymnasiet “inte kan organisera undervisningen av sina elever”.

Som Rektor och ytterst ansvarig för skolan kan ingenting annat än beklaga att en vårdnadshavare väljer att skriva en insändare i den lokala tidningen istället för att kontakta mig. Min epost adress finns tillgänglig för alla, likaså min tjänstetelefon.

Gutegymnasiet har i samråd med Region Gotland valt att starta en SPRINT-klass. Rekrytering av lärarna till klassen initierades i november 2015. De nya lärarna söktes både internt som externt. Två av våra lärare har den kompetens som krävs för att undervisa de nyanlända och både sökte tjänsterna. Ersättaren till lärarna anställdes. Båda väl meriterade lärare.

Tyvärr kunde en av lärarna som anställdes av personliga skäl inte börja att arbeta hos oss. Denna information fick jag två dagar innan lektionerna skulle börja.

Första veckan efter julledighet blev jag tvungen att sätta in vikarie för att lösa den akuta situationen. Samtidigt som vi sökte en ny lärare. Ett par lektioner blev lidande då jag ville anställa en legitimerad lärare.

Idag två veckor efter att skolan börjat har vi välutbildade och legitimerade lärare både på gymnasiet och på SPRINT-programmet.

Återigen vill jag påpeka att jag är alltid är tillgänglig för att svara på era frågor om vår verksamhet. Jag kan nås via min epost luis@guteskolan.se, hemsidan http://www.guteskolan.se och via min telefon 0768-852502

Luis Barnes
Rektor Gutegymnasiet