Fotot: Anna Lind Holsner och Erika Sandgren.

Fotot: Anna Lind Holsner och Erika Sandgren.