, ,

Adam Mayes föreläste om spelanalys

Vad innehåller spel för olika typer av element? Och vad är det som gör att elementen fungerar tillsammans? Dessa och andra frågor fick eleverna på spelprogrammet jobba med idag när Adam Mayes gästföreläste om spelanalys. 

Adam Mayes undervisar i vanliga fall på speldesignprogrammet på Uppsala Universitet Campus Gotland.

Idag fick eleverna lära sig en slags grammatik för spelanalys. En modell de kan använda på alla typer av spel men som också fungerar på till exempel film och konst. Först demonstrerades modellen på spelet Space Invaders. Sedan fick eleverna i uppgift att analysera spelet Pac Man.

Adam Mayes har på ett tidigare besök föreläst om spelmekanik, speldynamik och spelestetik – även då med flera exempel från spelvärlden. Och han är populär, menar bildlärare Kamilla Andersson.

– Eleverna är otroligt intresserade och ger honom mycket beröm. En elev skrev i sin loggbok “I could listen to Adam all day”.

– Vi är väldigt tacksamma för hans deltagande i projektet – det ger projektet en akademisk tyngd. Plus att det gör eleverna högskoleförberedda på riktigt, så att säga.