,

“Nittio procent på yrkesprogrammen tar examen”

Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet har Gutegymnasiet gjort en sammanställning av förra årets kunskapsresultat (2014-2015) för hela gymnasiet.

Sammanställningen visar att 90% av eleverna på yrkesprogrammen lämnar skolan med ett examensbevis i handen-och har därmed goda möjligheter till arbete. Siffran för eleverna på de högskoleförberedande programmen är lite lägre, den ligger på 82,6%.

Antal elever på de yrkesförberedande program som tog grundläggande behörighet hamnade på 84,4%. En mycket positiv ökning jämfört med 2013-2014 då snittet låg på 76%.

Gymnasiets genomsnittliga betygspoäng för de elever som fick slutbetyg 2015 var 14,1 poäng. Tittar man på det genomsnittliga resultatet över hela riket ligger siffran på 14,5 poäng.

– Våra elevers kunskapsresultat ligger på samma nivå som riksgenomsnittet, som till stor del beror på att vi har duktiga och engagerade lärare som stöttar de elever som har behov av hjälp, säger skolans rektor Luis Barnes.

– Dessutom har vi skapat möjligheten för elever som saknar grundskolebehörighet att läsa extra varje tisdag och torsdag, vilket är ganska unikt.

Gutegymnasiet har i dagsläget cirka 200 elever och 18 lärare, vilket indikerar en bra lärartäthet.
– Eftersom vi är en ganska liten skola kan vi möta alla elever på deras nivå, säger Luis Barnes.

 

Luis Barnes
Rektor
Gutegymnasiet och Guteskolans Högstadium
luis@guteskolan.se

Mobil: +46(0)768 852 502
Kontor: +46 498-410 102