På måndagen invigdes nya delen av matsalen på Broväg 25. Den nya delen förbinds med den gamla delen genom en luftbro och ger ytterligare 60 sittplatser – som ska täcka det ökande antalet elever till skolan.

Matsalen kommer även att kunna användas som lektionssal på för- och eftermiddag.