,

Välkommen på öppet hus inför gymnasievalet

Tisdagen den 14 januari är elever som ska välja till gymnasiet och deras vårdnadshavare välkommen att besöka Gotlands gymnasieskolor och få reda på mer om oss och våra olika utbildningar.

Kom och träffa lärare, elever, studie- och yrkesvägledare, elevhälsoteam och skolledning på fristående Gutegymnasiet och kommunala Wisbygymnasiet.

Du kan besöka oss under två pass: klockan 12.30 och 14.20. Buss kommer att gå mellan skolområdena.

Gutegymnasiet tar emot i matsalen på Broväg 25 i Visby. Wisbygymnasiet tar emot på två olika adresser utifrån var utbildningarna är förlagda: i Sävehusets aula på Säves väg 10 och i cafeterian på Herkulesväg 3 i Visby.

PROGRAM PÅ GUTEGYMNASIET

Pass 1
12.30-13.50 på Broväg 25
Vi samlas i gymnasiets matsal för en kort genomgång av dagens program. Efter samlingen fångar elever/programvärdar upp niorna, visar dem tillrätta och svarar på alla frågor. Fika kommer att finnas.

Första lektionspasset startar kl.12.40. Scheman kommer att sitta uppsatta i lokalerna.

Bussar
13.55 går buss från söder till norr
14.05 går buss från norr till söder
Hållplatser: bussfickan Wisbygymnasiet söder, Trafikverket (norr).

Pass 2
14.20-15.30 Broväg 25
Vi samlas i gymnasiets matsal för en kort genomgång av dagens program. Efter samlingen fångar elever/programvärdar upp niorna, visar dem tillrätta och svarar på alla frågor. Fika kommer att finnas.

Första lektionspasset startar kl.14.30. Scheman kommer att sitta uppsatta i lokalerna.

Obs. Detaljerad information om Wisbygymnasiets program får du på www.wisbygymnasiet.se.