, ,

Så blir skolstarten hos oss

 

Hej alla elever och vårdnadshavare.

Jag hoppas att sommaren varit bra och att ni elever är redo att komma tillbaka till skolan igen.

Skolan drar igång tisdagen den 18 augusti. Ettorna börjar kl 09.00 och 2:or och 3:or kl 13.00.

Vi kommer nu till hösten återgå till att bedriva undervisning på plats i skolan, men självklart utifrån de riktlinjer som finns att följa under rådande Coronapandemin. Det innebär bland annat att vi stannar hemma vid minsta symtom av sjukdom, håller avstånd till varandra och tänker på vår handhygien.

Skolan fortsätter kontinuerligt uppmärksamma och följa alla riktlinjer och rekommendationer som uppkommer samt hålla er uppdaterade när förändringar sker. Vi kommer att se över möblering i skolans klassrum, matsal och andra gemensamma utrymmen. Det kommer finnas handsprit tillgängligt på lämpliga ställen.

Vi som är i skolan får tillsammans hjälpas åt med att se till att vi följer de riktlinjer och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har tagit fram.

Det har varit en oro kring hur det ska gå att på ett tryggt och bra sätt kunna åka till och från skolan via kollektivtrafiken med tanke på smittorisken, men Region Gotland och Bergkvara Buss har sett över det och beslut har fattats att Wisbygymnasiet ska senarelägga sin skoldag till 09.30. Genom den lösningen gör man bedömningen att den allmänna linjetrafiken ska kunna räcka till för resterande elever som åker buss till skolan. För er elever på Gutegymnasiet innebär det alltså att skoldagen börjar som vanligt 8.15.

Om ni har frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er till oss på skolan.

Med vänliga hälsningar

Therese Ljungman
Rektor