,

Plugga till väktare på Gutegymnasiet

Att jobba som väktare är både ett spännande och varierande yrke som kräver att du tränar upp flera olika egenskaper. Under bevakning lär du dig att hitta avvikelser hos kunden och i andras beteenden. När du jobbar ensam lär du känna dig själv. I butiksmiljöer skapar du en känsla av trygghet för människor och personal. Att jobba som väktare innebär också problemlösning – att ta ansvar och ta egna beslut.

– Det är mycket ”frihet under ansvar” och det är många som dras till yrket på grund av det. Du kan till exempel få en körlista med vad du ska göra under ett långt pass och sedan får du själv planera hur det ska gå till på bästa sätt, säger Mohammed Malla, ansvarig för gymnasieutbildningar på BYA (Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd).

Bli väktare på Barn- & fritidsprogrammet

På Gutegymnasiet finns möjligheten att utbilda sig till väktare genom Barn- och fritidsprogrammet. Barn- och fritidsprogrammet är ett treårigt yrkesprogram med två olika inriktningar. Är man intresserad av att bli väktare så väljer man inriktningen Pedagogiskt & socialt arbete.
Själva väktarutbildningen görs i samarbete med BYA och olika bevakningsföretag, bland andra Securitas. Under årskurs 2 påbörjas grundutbildningen med Steg 1 som tar nio dagar totalt. Steg 2 görs under 5 dagar i årskurs 3. Antingen i Stockholm eller i Visby.

– I grundutbildningen lär vi oss bland annat om konflikthantering, vi går igenom juridiska frågor och vi pratar om sjukvård, brand och service. Vi tränar oss också på att lära oss att se faror på förhand – det kan vara vatten som droppar eller brandfarliga situationer, säger Mohammed Malla, kursledare på BYA.

Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) sker under sju veckor i årskurs 2 och åtta veckor i årskurs 3.

Flera typer av väktarjobb

Det finns olika typer av väktarjobb och den ronderande väktaren är den vanligaste. Som ronderande väktare nattetid kör man ofta med bil runt på olika företag och gör bevakning. Man kollar till exempel att dörrar är låsta, att fönstren är hela och vissa specialuppdrag kan förekomma. Ronderande tjänst under dagtid kan handla om att vara befintlig i gallerior och butiker som trygghet och stöd till personal. Det är också vanligt att jobba som stationär väktare. Det innebär att man är på en och samma plats under hela sitt arbetspass, till exempel som portvakt eller i ett kontrollrum på ett företag.

Goda möjligheter till vidareutbildning och jobb

Det finns goda möjligheter att utbilda sig vidare inom ett specialområde som man är intresserad av. Det kan till exempel handla om att bli skyddsvakt, värdetransportör, att jobba med personskydd eller bli flygplatskontrollant.

Säkerhetsbranschen är hela tiden under utveckling och därmed finns det ofta jobb att få, för den som är ambitiös.

– Vi pratar om jobbehov långt fram i tiden. Säkerhetsbranschen är inte lika känslig för konjunkturer som andra branscher, så jobb finns, säger Mohammed Malla.

 

Vill du veta mer? Kontakta vår studie- & yrkesvägledare och bitr. rektor Jesper Hedlund: 0768-85 25 09