,

Glädjande siffror i första omgången av gymnasievalet

Idag kom resultatet från Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, GVF, om hur många sökande som valt Gutegymnasiet till hösten. Och det är glädjande siffor. Sammanlagt har 50 elever från de gotländska grundskolorna valt Gutegymnasiet som förstahandsval. 

– Vi är väldigt glada att en så stor förändring har skett mellan 2014 och 2015 års gymnasieval. Samma tid under förra året sökte 12 elever och nu är det alltså 50 stycken i första omgången, säger Luis Barnes, rektor på Gutegymnasiet.

Bland de populära programmen i år finns det estetiska programmet – bild och form, som har 7 sökande på 12 platser. Men även teknikprogrammet har 7 sökande på 10 platser. Och hantverksprogrammet – frisör har 8 sökande på 10 platser.

Av de 50 eleverna som sökt ingår både behöriga förstahandssökande och så kallade s-behöriga, elever som just nu saknar behörighet till respektive program.