,

Elever överraskar pensionärer – betalar deras mat

På tisdagsmorgonen stod 14 elever från Barn- och fritidsprogrammet på Ica Maxi, redo för att sätta sprätt på sina insamlade pengar. Genom att samla pant har de fått ihop över 9000 kronor som de ska ge bort till pensionärer genom att erbjuda sig att betala för deras matkassar. Projektet, som de kallar “Vi gör din dag”, handlar om att ge tillbaka till samhället samtidigt som eleverna tränas i sociala situationer.

– Vad gör jag i den här situationen ifall personen säger någonting negativt? Eller positivt? Det är en del av kommunikationskursen och ett viktigt träningsmoment som man behöver utsättas för, säger läraren Ray Bauermeister.

Kännetecknande för de verksamheter som Barn- och fritidsprogrammet utbildar för är samverkan, samarbete och kommunikation. Genom utbildningens betoning på relationsbyggande och möten mellan människor ges här eleverna möjlighet att träna på de kunskaper som behövs för att kunna arbeta med barn, ungdomar eller vuxna. I kursen Människors miljöer får eleverna kunskap om hur till exempel genus, klass, etnicitet och olika generationer kan ge olika förutsättningar som påverkar deras levnadsvillkor. “Vi gör din dag” utmanar eleverna i att ta kontakt, skapa relationer och förmedla budskap till personer från olika delar av samhället.

En annan viktig del av utbildningen handlar om att lära sig att genomföra uppgifter och lösa praktiska problem. I kusen Pedagogiskt ledarskap får eleverna utveckla kunskaper i att planera, genomföra och utvärdera ett arbete, såväl självständigt som i samarbete med andra. I kursen Fritids- och friskvårdsverksamhet lär sig eleverna om företagande och hur man hanterar pengar. Genom projekt såsom “Vi gör din dag” ges eleverna möjlighet att reflektera över sina egna och andras handlingar och attityder.

– Ett syfte med det här projektet är att eleverna först ska arbeta ihop något och sedan få känna på hur det känns att ge bort det man tjänat in, säger Ray.

Dagen efter träffar vi tre av eleverna på skolan. Det har gått ett dygn och vi vill ju såklart veta hur de ser på gårdagens stora projekt.

Hur var det att gå fram och berätta att ni vill betala för deras matkassar?

– Det var nervöst, det var det. Det är ingen stor grej egentligen men det blir ju en jobbig situation om de säger nej liksom, säger Edwin Bogren.
– För man vet ju inte hur de ska reagera. Men man hoppas ju att det ska gå bra. Det var nog inte någon som sa nej, förutom den sista, säger Felix Wahlqvist Persson.
– Ja, det var en kvinna som sa att vi hellre skulle spendera pengar på andra än på henne, säger Edwin.

Var det värt ansträngningen?

– Ja, det var det. Hundra procent! Alltid kul att göra någon glad, säger Edwin.
– Ja, det är bra att hjälpa folk. Men det var inte bara vi, lärarna har hjälpt till med, säger Ahmad Arefi.
– Ja, det är kul att göra någon glad. Man känner ju att man gjort någonting bra och det stärker självförtroendet. Jag skulle lätt kunna göra de igen, säger Felix.

Tanken är att projektet ska leva vidare och återkomma med nästa års treor.

– Men jag hoppas att det sprider sig så att fler klasser på fastlandet tar efter. Man vet ju att många pensionärer har det tufft, säger Felix.

Här kan du lyssna på mer om projektet på P4 Gotland. Här kan du se Edwin och Felix berätta om projektet för Tilde de Paula Eby på TV4.

Läs mer om Barn- & fritidsprogrammet.