, ,

De visade sina spel på Gotland Game Conference

Under helgen 21-23 maj ägde Gotland Game Conference rum på Wisby Strand. Eventen organiseras årligen och drivs av Uppsala Universitet Campus Gotland och är tillfället för första års studenter att presentera spelen de har utvecklat under året.

Gutegymnasiet närvarade med 6 spel som elever i den nystartat tvärvetenskapliga projektet “speldesign” under terminen har utvecklat. Spelmässan blev mycket välbesökt, eleverna kunde få nyttig återkoppling samt uppleva andras spel. Föreläsningar av världskända talare kryddade dagarna.

Kamilla A, Martin K, Michele P.
Speldesign är en profil som du kan välja på antingen det estetiska programmet med bildinriktning eller på teknikprogrammet. Vill du veta mer? Läs mer här eller kontakta kamilla.andersson@guteskolan.se.