,

Några förändringar i bussturlistan i höst

Under hösten finns det några förändringar i bussturlistan som berör vissa elever. De flesta förstärkningsbussarna på morgonen kommer gå fem minuter tidigare än den ordinarie bussen. I tidtabellen på Region Gotlands hemsida ser du om din hållplats trafikeras av någon förstärkningsbuss. 

Anledningen är att det har funnits problem med framkomligheten på busstationen i Visby. För att kunna avlasta den ordinarie bussturen vill Gotlands kollektivtrafik att du som reser med kollektivtrafiken istället kommer litet tidigare till din hållplats, så att du kan följa med förstärkningsbussen i stället.

Den nya ordinarie tidtabellen för kollektivtrafiken börjar gälla från och med söndag den 22 augusti 2021 till och med lördag, den 18 juni 2022.

Andra förändringar:
– Kollektivtrafiklinjen 27 mellan Visby och Väskinde skola upphör som kollektivtrafiklinje och omvandlas istället till skolskjutslinje. För bussresor mellan Bro och Visby hänvisar vi resenärer till linje 20. För resande mellan Väskinde och Visby finns linje 62.
– Bussarna mot Visby på linje 10 och 11 får förändrade avgångstider bland annat för att anpassa busstrafiken till Romaskolans undervisningstider.
– I Visby stadstrafik sker förändringar på linje 2 och 4.

Här kan du läsa mer: gotland.se/111619

Hela turlistan hittar du här Busstidtabeller – Region Gotland