, ,

Fjärrundervisning på Gutegymnasiet: “Vi vill ta vårt ansvar”

I och med de nya allmänna råden och den ökande smittspridningen i samhället just nu, så kommer Gutegymnasiet från och med måndag 16/11 gå över till att genomföra alla teoretiska lektioner via fjärrundervisning. Det är bara praktiska moment, examinationer och labbar som sker på plats i skolan som ”vanligt”.

– Skolan är öppen men vi har valt att lägga så mycket av undervisningen som möjligt på distans igen, säger Jerry Engström, vd och lärare.

Det här görs inte för att skolan skulle ha en stor smittspridning utan tvärtom, för att förebygga en smittspridning. Gutegymnasiet vill ta sitt ansvar som arbetsgivare. Där personalen kan jobba hemifrån får de göra det.

Skolan är fortsatt öppen. De elever som pluggar på praktiska program har sina praktiska lektioner på skolan. Känner man som elev att det är lättare att plugga på skolan så får man gärna sitta på skolan. Även när man har distanslektioner.