Här hittar du vår personal

Här hittar du de flesta i vår personalstyrka. Först alla lärare och sedan all övrig personal. De flesta lärare sitter på Broväg 25, men några finns också på Merkuriusgatan och på Hantverksgatan 5.