,

I måndags såg vi Merkurius passera solen

I måndags passerade planeten Merkurius förbi solen. På Gutegymnasiet kunde vi med ganska enkla medel följa den så kallade Merkuriuspassagen med ett teleskop och ett papper.

Eftersom man inte ska titta på solen genom ett teleskop får man istället projicera bilden på ett papper. När Merkurius susade förbi solen i måndags kunde man se den som en svart prick på pappret, framför den vita solen.

Du kan själv se det på bilden ovan. Den större av de två prickarna är en solfläck. Den är flera hundra gånger större än jorden och därmed också större än Merkurius. Den mindre fläcken är Merkurius.

Merkuriuspassager inträffar ungefär 13 gånger per århundrade. Nästa Merkuriuspassage beräknas till den 19 november 2019, nästnästa den 13 november 2032. Parallaxobservationer av Merkuriuspassager samt Venuspassager har under lång tid varit det enda sättet att uppskatta avståndet mellan solen och jorden, och därmed ge en skala åt vårt solsystem.

Foto: Anders Broberg. Text: Michele Pestalozzi.